04/01/2021 Tại sao các dự án thương mại điện tử cần có ứng dụng: 10 lợi…
Tại sao các dự án thương mại điện tử cần có ứng dụng: 10 lợi ích của việc phát triển ứng dụng thương mại điện tử Để mà nói về [...]
Read More
10/12/2020 Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là gì?
Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là gì?  Phân tích theo nhóm Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là dạng phân tích hành vi khách hàng, lấy dữ liệu từ [...]
Read More
23/10/2020 CRM là gì? Ý nghĩa, sử dụng và chuẩn hóa quy trình
Tóm tắt bài viết: CRM là gì và tại sao doanh nghiệp nên quan tâm đến nó?  CRM có vai trò thế nào với phòng kinh doanh, marketing và chăm [...]
Read More
15/10/2020 Xu hướng marketing cá nhân hóa là gì? Tầm quan trọng ra sao?
Marketing cá nhân hóa (hay marketing 1-1) được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản như sau:  Marketing cá nhân hóa là chiến [...]
Read More
14/10/2020 Tạo app bán hàng riêng, lý do để doanh nghiệp chuyển mình
Có thể thấy sự phát triển của các app bán hàng và hành vi người dùng đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Thay vì phải xếp hàng [...]
Read More
14/10/2020 Nên tạo app riêng hay tiếp tục đi theo mô hình kinh doanh truyền thống?
Tạo app riêng đang là hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh thời đại công nghệ số. Cũng không phải tự [...]
Read More