01/12/2019 Muốn chủ động thời GrabFood, Now bùng nổ, người kinh doanh F&B phải lưu ý…
Làm kinh doanh F&B, mỗi ngày bạn tiếp vài chục đến vài trăm khách là chuyện bình thường. Khi qui mô còn nhỏ, người mở quán trực tiếp đứng quán, [...]
Read More
29/07/2019 SaaS là gì, vì sao shop bán hàng nên chọn sản phẩm SaaS?
Sản phẩm SaaS là gì?  SaaS là viết tắt của Software as a Service. Cắt nghĩa ra thì Software là phần mềm, as a Service là như một dịch vụ. [...]
Read More