App riêng cho nhiều ngành

Dù bạn kinh doanh FnB, thời trang, giáo dục, thẩm mỹ hay thương mại điện tử, mAPP có nhiều giao diện khác nhau. Và luôn phát triển giao diện những ngành nghề mới.