Ứng dụng Native tinh gọn

Khác với Web App và Hybrid App, mAPP được phát triển dạng Native App luôn có tốc độ tải nhanh và mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.