Bảo mật dữ liệu

Bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu tại mAPP, chúng tôi luôn coi trọng việc đầu tư vào hệ thống và nhân sự. Bạn không cần phải tốn nguồn lực cho bảo mật nếu tự triển khai in-house.