Chăm sóc khách hàng cũ

Với app được khách hàng cài sẵn, bạn dễ dàng tăng doanh số tức thời bằng cách đẩy thông báo để nhắc họ tiếp tục mua sắm, chương trình khuyến mãi cũng như tham gia gamification.