10/12/2020 Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là gì?
Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là gì?  Phân tích theo nhóm Cohort analysis (phân tích theo nhóm) là dạng phân tích hành vi khách hàng, lấy dữ liệu từ [...]
Read More
03/11/2020 Churn-rate là gì? Tính tỉ lệ và 5 hướng để tối ưu churn-rate trên app
Churn-rate là gì? Tỷ lệ Churn (Churn Rate) nói theo cách dễ hiểu là tỷ lệ khách hàng bỏ đi. Chỉ số thể hiện số lượng khách hàng, các subscriber [...]
Read More